เมี่ยงมักเซี่ยงเซ็งอี้

เมี่ยงมักเซี่ยงเซ็งอี้

Delivery

Wait to receive the product delivered to your home

Where to buy, Where is selling

Come to our store, we can give more suggestion. Our store is only 5 minutes walk from BTS Skytrain.
Map and Directions ►

Contact

You can call us at
telephone : 02-212-4082
Email : [email protected]
Facebook : facebook page
Facebook Messenger : Facebook Messenger
LINE : LINE
Twitter : Twitter
Instagram : Instagram
Weibo : Weibo
WhatsApp : WhatsApp

Recommend

Gastrodia elata Bl.  เทียงมั้ว, เฉี่ยะจี่, เฉียะจี่จือ

Gastrodia elata Bl.

เทียงมั้ว
  ลักบี่ตี่อึ้งอี้้, ยาบำรุง

ลักบี่ตี่อึ้งอี้

六味地黃丸 ลักบี่ตี่อึ้งอี้
Opsar Eye Lotion Soothes & Relieves Irritation of the eyes

Sodium Borate, Boric Acid, Sodium Chloride, Benzalkonium Cholri...

Opsar Eye Lotion

佛沙 洗眼藥水 ออฟซ่าร์ ยาล้างตา
  เช็งอุงกอยตักอี้, บรรเทาหวัด ไข้หวัด เจ็บคอ ร้อนใน

เช็งอุงกอยตักอี้

淸瘟解毒丸 เช็งอุงกอยตักอี้
Humaren, Semen Sesami Nigrum  หูหมาเหริน, เมล็ดงา

Humaren, Semen Sesami Nigrum

胡麻仁 โอ่วหมั่ว ยิ้ง
  เฮียงซัวเพ้งอุ่ยอี้, ยาธาตุ

เฮียงซัวเพ้งอุ่ยอี้

เฮียงซัวเพ้งอุ่ยอี้
  ปักเฮียปิงลังอี้, ยาถ่าย, ถ่ายพิษร้อน

ปักเฮียปิงลังอี้

ปักเฮียปิงลังอี้

ยาเม็ดโต่วต๋งอี้ ตราสิบคู่

杜仲丸 ยาเม็ดโต่วต๋งอี้ ตราสิบคู่
  ฮุ่กุ่ยโป่ยบี่อี้, ยาธาตุ

ฮุ่กุ่ยโป่ยบี่อี้

附桂八味丸 ฮุ่กุ่ยโป่ยบี่อี้
  เม็ดบัว, เก่าซิก, หน่อยซิก, หน่อยผ่องจื้อ

เม็ดบัว

เม็ดบัว

ยาเม็ดเล่งซิ้งอี๊

寧神 ยาเม็ดเล่งซิ้งอี๊
 
 ยาตุ๋น

ห่อซิวโอว 伺首烏 เนื้อโอ่วท้าว 胡桃肉 เทียงมั้ว 天麻 หัวปลาหรือสมองหมูในปริมาณที่พอเหมาะ

ห่อซิวโอว 伺首烏 เนื้อโอ่วท้าว 胡桃肉 เทียงมั้ว 天麻 หัวปลาหรือสมองหมูในปริมาณที่พอเหมาะ