แปะฮะทึ้ง

( 白合湯 แปะฮะทึ้ง )

แปะฮะทึง บรรเทาไอ บรรเทาหอบ

แก้ไอ แก้คอแห้งปากแห้ง เสียงแหบแห้ง

แปะฮะ 百合 ฉวนปวย 川貝 ตังกุย 當歸 แปะเจียก 白芍 กำเช้า 甘草 เซ็กตี่ 熟地 แซตี่ 生地 แบะตง 麥冬 เฮี่ยงเซียม 玄參 กิดแก้ 桔梗

price

แปะฮะทึ้ง

แปะฮะทึ้ง

Delivery

Wait to receive the product delivered to your home

Where to buy, Where is selling

Come to our store, we can give more suggestion. Our store is only 5 minutes walk from BTS Skytrain.
Map and Directions ►

Contact

You can call us at
telephone : 02-212-4082
Email : [email protected]
Facebook : facebook page
Facebook Messenger : Facebook Messenger
LINE : LINE
Twitter : Twitter
Instagram : Instagram
Weibo : Weibo
WhatsApp : WhatsApp

Recommend

  เช็งหุ่ยอั้กห้วยทึง, บรรเทาไอ บรรเทาหอบ

เช็งหุ่ยอั้กห้วยทึง

淸肺抑火湯 เช็งหุ่ยอั้กห้วยทึง
 
 ยาบำรุง

ตังกุย 黨歸 แปะเจียก 白芍 เก๋ากี้ 𣏌子 เซ็กตี่ 熟地 กาวหนังลา 阿膠 โต่วต๋ง 杜仲 ฮ่วยวัว 淮山 ตังเซียม 黨參 พุทราแดง 紅棗

ตังกุย 黨歸 แปะเจียก 白芍 เก๋ากี้ 𣏌子 เซ็กตี่ 熟地 กาวหนังลา 阿膠 โต่วต๋ง 杜仲 ฮ่วยวัว 淮山 ตังเซียม 黨參 พุทราแดง 紅棗

ฮ่วงฮวงอี้

防風丸 ฮ่วงฮวงอี้
  เทียงอ้วงโปวซิมตัง, บำรุงหัวใจ

เทียงอ้วงโปวซิมตัง

天王補心丹 เทียงอ้วงโปวซิมตัง
  เช็งอุงกอยตักอี้, บรรเทาหวัด ไข้หวัด เจ็บคอ ร้อนใน

เช็งอุงกอยตักอี้

淸瘟解毒丸 เช็งอุงกอยตักอี้
  ลักกุงทึง, บรรเทาไอ บรรเทาหอบ

ลักกุงทึง

六君湯 ลักกุงทึง

ยาสี่อย่างต้มไก่

四物㷛鷄湯 ยาสี่อย่างต้มไก่
  เซียมโซวสีหุ่ยอี้, บรรเทาไอ บรรเทาหอบ

เซียมโซวสีหุ่ยอี้

參蘇理肺丸 เซียมโซวสีหุ่ยอี้
  เล่งเซ่าดึง, บรรเทาไอ บรรเทาหอบ

เล่งเซ่าดึง

寧嗽湯 เล่งเซ่าดึง
  เซ้งคี่ฮ่วยถั่ม, บรรเทาไอ บรรเทาหอบ

เซ้งคี่ฮ่วยถั่ม

淸氣化痰 เซ้งคี่ฮ่วยถั่ม
  ซึงเก๊าอิ้ม, บรรเทา้หวัด ไข้หวัด เจ็บคอ ร้อนใน

ซึงเก๊กอิ้ม

桑菊飮 ซึงเก๊กอิ้ม
  เทียเกงอี้, ปวดประจำเดือน

เทียเกงอี้

痛經丸 เทียเกงอี้