ยาคุม 21 เม็ด และ ยาคุม 28 เม็ด กินยังไง

ซูซี่ / ซูซี่ 28 Sucee / Sucee 28 ยาคุมกำเนิดที่ใช้รักษาอาการ Androgenization ในสตรี

ขนาดและวิธีใช้

จะรับประทานอย่างไร

ยาคุม แบบ 28 เม็ด (ยาคุม ซูซี่ 28) รับประทานยาตามลูกศร ที่เวลาเดียวกันทุกวันพร้อมน้ำเล็กน้อย รับประทานยาวันละเม็ดติดต่อกัน 28 วัน โดยเริ่มรับประทานเม็ดแรกแถวบนที่มีหมายเลข 1 กำกับอยู่ตามลูกศรจนหมดแผง แผงใหม่จะเริ่มใช้ในวันถัดมาที่ใช้แผงเดิมหมด ระหว่างวันที่ รับประทานเม็ดยาขนาดเล็กจะพบเลือดประจำเดือน ซึ่งอาจพบประมาณ 2-3 วัน หลังจากที่รับประทานเม็ดยาขนาดใหญ่เม็ดสุดท้าย หลังจากยาแผงแรกหมดแล้วเริ่มรับประทานแผงต่อไปทันที แม้ว่าเลือดประจำเดือนยังไม่หยุด

ยาคุม แบบ 21 เม็ด (ยาคุม ซูซี่) เริ่มรับประทานยาเม็ดแรกของวันแรกที่มีประจำเดือน ตามลูกศรจนครบ 21 เม็ด แล้วหยุดยา 7 วัน ระหว่างที่หยุดรับประทานยา 7 วัน เลือดประจำเดือนจะมา ซึ่งจะครบ 7 วันแล้วให้เริ่มยาแผงใหม่ทันทีแม้ว่าเลือดประจำเดือนยังไม่หยุด

จะเริ่มรับประทานอย่างไร

 • ไม่ได้คุมกำเนิดโดยใช้ฮอร์โมนในเดือนก่อนที่จะเริ่มใช้ เริ่มรับประทานยาเม็ดแรกของวันแรกที่มีประจำเดือน อาจเริ่มในวันที่ 2-5 ของการมีประจำเดือน แต่แนะนำให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วยในช่วง 7 วันแรกของการรับประทานยา
 • การเปลี่ยนจากการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบผสมชนิดรับประทานอื่น ควรเริ่มใช้ซูซี่ในวันต่อมาหลังจากใช้ยาที่มีสารออกฤทธิ์เม็ดสุดท้ายของแผงที่เคยใช้อยู่ หรือ อย่างช้าที่สุดเริ่มในวันถัดจากวันที่รับประทานยาเม็ดที่ไม่มีสารออกฤทธิ์เม็ดสุดท้ายของยาแผงเดิม
 • การเปลี่ยนจากการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดโปรเจสโตรเจน (มินิพิล, ยาคุมกำเนิดชนิดฉีดหรือฝัง) สามารถหยุดใช้มินิพิลในวันใดก็ได้ (ในวันที่ท่านได้รับการผ่าเอายาที่ฝังใต้ผิวหนังออก หรือ เมื่อถึงกำหนดวันที่ท่านต้องฉีดยาครั้งต่อไป) และ เริ่มรับประทานซูซี่ ในวันต่อมาที่เวลาเดียวกันแต่ต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ใน 7 วันแรกของการรับประทานยา
 • หลังการแท้งบุตร ควรเริ่มรับประทานทันที โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วย
 • หลังการคลอดบุตร ในสตรีที่ไม่ได้ให้นมบุตร ควรเริ่มรับประทานยาหลังจากที่คลอดบุตรไม่น้อยกว่า 28 วัน เพราะยานี้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ควรแนะนำให้ใช้ยวิธีการคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วยในช่วง 7 วันแรก หากมีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการตกไข่และการปฏิสนธิก่อนที่จะเริ่มใช้ยา

การลืมรับประทานยา

หากลืมรับประทานยาเพียง 1 เม็ด เป็นไปได้น้อยมากที่จะทำให้เกิดการตกไข่ แต่โอกาสที่จะเกิดเลือดออก กระปริดกระปรอย หรือ ออกเป็นหยดจะเพิ่มได้ โอกาสที่จะเกิดการตกไข่จะมากขึ้นหากลืมรับประทานยาหลายเม็ดติดต่อกัน ซึ่งจะพบในการลืมรับประทานยาตั้งแต่ 2 เม็ดขึ้นไป หากลืมรับประทานยาตั้งแต่ 1 เม็ดขึ้นไป ให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วย จนกว่าจะรับประทานยาติดต่อกันครบ 7 วัน เพื่อให้เกิดการสมดุลของวงจร หากลืมรับประทานยาให้ปฏิบัติตามดังนี้

 • ลืมรับประทานยา 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แม้ว่าท่านจะต้องรับประทานยา 2 เม็ด ในเวลาเดียวกัน และรับประทานยาเม็ดต่อไปเวลาเดิม หากลืมในสัปดาห์ที่ 3 จะต้องเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ทันทีที่หมดยาที่มีสารออกฤทธิ์ นั่นคือ ไม่ต้องรับประทานยาเม็ดที่ไม่มีสารออกฤทธิ์/หรือไม่ต้องรับประทานยา 7 เม็ด โดยจะมีเลือดประจำเดือนหลังจากที่รับประทานยาแผงที่ 2 หมด แต่อาจจะมีเลือดประจำเดือนเป็นหยด/กระปริดกระปรอยได้ ในระหว่างวันที่รับประทานยาเม็ดที่มีสารออกฤทธิ์
 • ลืมรับประทานยา 2 เม็ด ให้รับประทานยา 2 เม็ด ทันทีที่นึกได้ และรับประทานยาเม็ดต่อไปเวลาเดิม หรือรับประทานยา 2 เม็ดติดต่อกัน 2 วัน แล้วรับประทานยาต่อไปตามปกติ

ยา คุม พ รีม 28 Preme ยาคุมกำเนิดที่ใช้รักษาอาการ Androgenization ในสตรี

ขนาดและวิธีใช้ยา เริ่มต้นการรักษา

รอจนถึงวันที่มีประจำเดือน จึงเริ่มรับประทานยาเม็ดแรกในแผงยา (วันแรกของการมีประจำเดือน=วันแรกของการรับประทานยาเม็ดแรกของแผงยา) ดังนั้นประจำเดือนรอบแรกที่รับประทานยาจะสั้นกว่าเดิม ส่วนรอบเดือนต่อๆไปจะเป็น 28 วัน ท่านจะเริ่มรับประทานยาในวันที่ 2-5 ของรอบเดือนก็ได้ แต่กรณีนี้ท่านต้องแน่ใจว่าท่านได้คุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติมด้วย

การใช้แผงเตือนความจำ

ให้รับประทานยาเม็ดแรกจากแผงเตือนความจำซึ่งมีตัวอักษรย่อระบุตรงกับวันนั้นของสัปดาห์ (ตัวอย่างเช่น จ. สำหรับวันจันทร์) ดันยาเม็ดออกมาจากแผงอลูมิเนียมฟอยล์ และกลืมพร้อมกับน้ำเล็กน้อย จะรับประทานยาเวลาใดก็ได้แล้วแต่ความสะดวก ถ้าท่านเลือกเวลาเหมาะสมแล้ว เช่น หลังอาหารเช้าหรือหลังอาหารเย็น การรับประทานยาเม็ดต่อไปควรเป็นเวลาเดียวกันกับยาเม็ดแรก

รับประทานยา 1 เม็ด เป็นเวลา 21 วัน

จากนี้ไปท่านต้องรับประทานวันละ 1 เม็ดตามแนวลูกศรชี้จนหมดแผง ถ้าจำไม่ได้ว่ารับประทานแล้วหรือยัง ให้สังเกตวันกำกับเม็ดบนแผงยาจะเป็นเครื่องบอกให้ท่านทราบว่าท่านรับประทานยาแล้วหรือยัง

ระยะหยุดยา 7 วัน

หลังจากรับประทานยาทั้งหมด 21 เม็ดแล้ว ให้หยุดรับประทานยา 7 วัน ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่มีประจำเดือน

การรักษาต่อไป

หลังจากหยุดรับประทานยา 7 วัน ให้เริ่มรับประทานยาแผงใหม่ โดยไม่ต้องคำนึงว่าเลือดหยุดไหลหรือไม่ (ซึ่งปกติจะหยุดไหล) หรือ ยังคงมีการไหลอยู่ ดังนั้นท่านจะทำตามหลักการง่ายๆ ของการรับประทานยา 3 สัปดาห์ หยุดรับประทานยา 1 สัปดาห์ และ แต่ละแผงใหม่ก็จะเริ่มวันเดียวกันของสัปดาห์เหมือนแผงแรก


ยาคุม มาร์กาเร็ต เอ๊กซ์โอ Margaret X.O. ยาเม็ดคุมกำเนิด

วิธีใช้

ให้รับประทานยาวันละ 1 เม็ด โดยรับประทานเม็ดแรกในวันแรกที่มีประจำเดือนจากส่วนที่เป็นเม็ดสีขาว จนกระทั่งหมดแผง เมื่อหมดแผงแรกแล้วให้เริ่มรับประทานแผงต่อไป โดยไม่ต้องหยุดยา การรับประทานยา ให้รับประทานในเวลเดียวกันทุกวัน (เช่น หลังอาหารเย็น หรือก่อนนอน)

กรณีลืมรับประทานยาตามวันและเวลา

ถ้าลืมรับประทานยาเกิน 12 ชั่วโมง ต้องใช้การคุมกำเนิดอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย มิฉะนั้นอาจตั้งครรภ์ได้


ยาคุม วันเดย์ One Day Family Planning Pill

ขนาดรับประทาน

ครั้งละ 1 เม็ดทุกวัน การรับประทานครั้งแรกให้เริ่มในวันที่ 5 หลังจากวันที่ประจำเดือนมา


ยาคุม แอนนา Anna ยาคุมกำเนิด ชนิดรับประทาน

วิธีใช้

การเริ่มต้นรับประทานยาแผงแรก ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อนและให้รับประทานยาวันละ 1 เม็ด โดยรับประทานเม็ดแรกในวันแรกของการมีประจำเดือน (ท่านอาจจะเริ่มรับประทานยาในวันที่ 2-5 ของรอบเดือนก็ได้ แต่กรณีนี้ท่านต้องแน่ใจว่าท่านได้คุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติมด้วย) การรับประทานยาเม็ดแรกให้เริ่มจากเม็ดสีเหลืองซึ่งมีลูกศรขนาดใหญ่กำกับอยู่ และ รับประทานเรียงตามลูกศรจนกระทั่งหมดแผง เมื่อหมดแผงแรกแล้วให้เริ่มรับประทานยาแผงต่อไปโดยไม่ต้องหยุดยา การรับประทานยาให้รับประทานเวลาเดียวกันทุกวัน (เช่น หลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน)

กรณีลืมรับประทานยาตามวันและเวลา

ถ้าลืมรับประทานยาภายใน 12 ชั่วโมง ให้รับประทานยาที่ลืมทันทีที่นึกได้ และรับประทานยาเม็ดต่อไปตามปกติ และต้องใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นควบคู่ไปด้วย มิฉะนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ การเริ่มใช้ยาใหม่ให้ปฏิบัติตามวิธีใช้ดังกล่าวข้างต้น


ส่วนประกอบของยาคุมแต่ละยี่ห้อ

ยาคุม แอนนา Anna

28 tablets

 • 21 tablets, each containing

  • Levonorgestrel 0.15 mg เลโวนอร์เตลสตรีล 0.15มก
  • Ethinylestradiol 0.03 mg เอทินิลเอสตราไดออล 0.03มก
 • 7 tablets, each containing

  • Lactose

ยาคุม ได แอน 35 Diane - 35

21 tablets, 1 tablet contains

 • Cyproterone acetate 2 mg
 • Ethinylestradiol 0.035 mg

ยาคุม มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ Margaret X.O.

28 tablets,

 • 21 white active tablets, each tablets contain

  • Norethisterone 1 mg
  • Mestranol 50 mcg
 • and 7 brown insert tablets, each tablets contain

  • Ferrous fumarate 75 mg

ยาคุม มาร์นอน Marnon

28 tablets

 • 21 tablets, each contains

  • Norgestrel 0.5 mg
  • Ethinyloestradiol 0.05 mg
 • 7 tablets placebo (inactive) tablets


ยาคุม มาร์วีลอน Marvelon

21 tablets,

1 tablets:

 • 0.15 mg desogestrel
 • 0.03 mg ethinylestradiol

ยาคุม มา วี ลอน 28 Marvelon 28

28 tablets

 • 21 tablets, each containing

  • 0.15 mg desogestrel
  • 0.03 mg ethinylestradiol
 • and 7 tablets containing

  • lactose q.s.

ยาคุม เมอซิลอน Mercilon

21 tablets

1 tablet,

 • 0.15 mg desogestrel
 • 0.02 mg ethinylestradiol

ยาคุม เมอซิลอน 28 Mercilon 28

28 tablets

 • 21 tablets, each containing

  • 0.15 mg desogestrel
  • 0.02 mg ethinylestradiol
 • and 7 tablets containing

  • lactose q.s.

ยาคุม ไมโครไกนอน 30 ทว. Microgynon 30 ED

28 tablets

 • 21 tablets, each containing

  • Levonorgestrel 0.15 mg
  • Ethinylestradiol 0.03 mg
 • 7 tablets, each containing

  • Lactose 48.25 mg

ยาคุมวันเดย์ One day

28 tablets

 • Per white tab ( 21 tablets ) each contains

  • Norethisterone 1 mg
  • Mestranol 0.05 mg
 • Per brown tab ( 7 tablets ) each contains

  • Ferrous fumarate 75 mg

ยาคุม พรีม Preme

21 tablets, 1 tablet contains

 • 2 mg Cyproterone Acetate
 • 0.035 mg Ethinyloestradiol

ยาคุม ซูซี่ Sucee

21 tablets, each containing

 • Cyproterone Acetate 2 mg ไซโปรเทอโน อะซิเตด 2มก
 • Ethinyloestradiol 0.035 mg เอธินิลเอสตราดิออล 0.035มก

ยาคุมซูซี่ 28 Sucee 28

28 tablets,

 • 21 tablets, each containing

  • Cyproterone Acetate 2 mg ไซโปรเทอโน อะซิเตด 2มก
  • Ethinyloestradiol 0.035 mg เอธินิลเอสตราดิออล 0.035มก
 • and 7 tablets containing

  • lactose q.s.

ยาคุม ยาสมิน Yasmin

21 tablets, 1 tablet contains

 • Drospirenone 3 mg
 • Ethinylestradiol 0.03 mg

ยาคุม ยาส Yaz

28 tablets,

 • 24 tablets, each containing

  • Drospirenone 3 mg
  • Ethinylestradiol 0.02 mg
 • 4 placebo (inactive) tablets

ติดต่อสอบถาม ย่งเชียงตึ๊ง

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง, ร้านยาจีน และ ยาแผนปัจจุบัน, ปากซอยเจริญกรุง 63 ใกล้bts สะพานตากสิน คุณสามารถติดต่อเราได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-212-4082
อีเมลล์ : [email protected]
เฟซบุ๊ค : facebook page
ไลน์ : LINE
ทวิตเตอร์ : Twitter
ig : Instagram
Weibo : Weibo
WhatsApp : WhatsApp

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุมกำเนิดผิดพลาด, ถุงยางอนามัยรั่วแตก, นับระยะปลอดภัยผิด, ห่วงอนามัยหลุด, ลืมฉีดยาคุมกำเนิด, หรือ ลืมรับประทานยาคุมกำเนิดเกิน 3 วัน ต้องทำอย่างไร แตก ใน กิน ยา คุม ทัน ไหม

คุมกำเนิดผิดพลาด, ถุงยางอนามัยรั่วแตก, นับระยะปลอดภัยผิด, ห่วงอนามัยหลุด, ลืมฉีดยาคุมกำเนิด, หรือ ลืมรับประทานยาคุมกำเนิดเกิน 3 วัน ต้องทำอย่างไร แตก ใน กิน ยา คุม ทัน ไหม

## ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ใช้สำหรับคุมกำเนิดฉุกเฉิน เนื่องจากยานี้ทำให้เยื่อบุมดลูกเปลี่ยนแปลง ไม่เหมาะ กับการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้ว ### ข้อบ่งใช้ ใช้ป้องกันการ...
ยาเคลือบกระเพาะ ยารักษาแผลในกระเพาะ ลําไส้ ชนิดน้ำ

ยาเคลือบกระเพาะ ยารักษาแผลในกระเพาะ ลําไส้ ชนิดน้ำ

## เบลสิด ซัสเพนชั่น ยาน้ำแขวนตะกอน Biopharm Belcid suspension Antacid, Antiflatulence, Demulcent Heartburn and Indigestion Mint Sugar free ยาลดกรดและเคลือบแ...
เตรียมตัวเตรียมใจ ไว้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เตรียมตัวเตรียมใจ ไว้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

จากวันแรกที่คุณรู้ตัวว่าเริ่มเป็น “คุณแม่” แล้วคุณก็เริ่มนับวันรอคอยให้ลูกน้อยลืมตาออกมาดูโลก มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องเตรียมตัวรับการเกิดของคนตัวน้อยๆ ส...

สินค้าที่เกี่ยวข้อง